ماشین حساب سود مرکب

مانده اولیه
درصد سود هر گام
تعداد گام

سود سرمایه گذاری مرکب که به عنوان نوعی از سود عاید به سرمایه گذار نامیده می‌شود، نوعی فرآیند حسابداری می‌باشد که در آن سود تجدیدپذیر (سودی که بر روی سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارد) بر روی قرض گرفته شده در بهار و بازپرداخت آن در پاییز محاسبه می‌شود.

مبلغ نهایی = مبلغ اولیه × (1 + نرخ بهره) ^ تعداد دوره‌ها

رسمیت دادن به اصطلاح “سرمایه گذاری مرکب” به مفهوم پیچیده‌ای که پشت سر آن استفاده می‌شود، بستگی به حجم و کاربرد آن در محاسبات مختلف دارد. برای مثال، اگر در بانک پولی را قرض بگیرید، در صورتی که به سررسید دهید، باید فقط سود را پرداخت کنید، اما در صورتی که در هر دوره متعدد از قرض پول استفاده کنید، سود سرمایه گذاری مرکب در محاسبه این سود مشخص خواهد شد.

در درصد ساده، بهره فقط از مبلغ اولیه محاسبه می‌شود، اما در درصد مرکب، بهره از مبلغ اولیه و بهرهٔ قبلی محاسبه می‌شود که باعث افزایش سریع تر مبلغ نهایی می‌گردد.
در درصد ساده، بهره فقط از مبلغ اولیه محاسبه می‌شود، اما در درصد مرکب، بهره از مبلغ اولیه و بهرهٔ قبلی محاسبه می‌شود که باعث افزایش سریع تر مبلغ نهایی می‌گردد.

محاسبه سود سرمایه گذاری مرکب بسیار ساده است، با هر دوره ترکیبی از سود تجدیدپذیر و دوره قبلی (نه تنها سرمایه اصلی). سود بیشتر در معاملات سرمایه گذاری مرکب به ارزش جمعی نسبت به روش سرمایه گذاری معمولی می رسد.

در بازار سرمایه گذاری، استفاده از سرمایه گذاری مرکب می‌تواند بسیار سودآور باشد. به دلیل بالاترین سطح برگشت و سود که ممکن است از طریق این روش بدست آید، علاوه بر این، سرمایه گذاران قادر خواهند بود سرمایه خود را بهینه‌تر به کار ببندند و از طریق این روش، سود حاصل از سرمایه خود را به حداکثر ممکن برسانند.

در درصد ساده، بهره فقط از مبلغ اولیه محاسبه می‌شود، اما در درصد مرکب، بهره از مبلغ اولیه و بهرهٔ قبلی محاسبه می‌شود که باعث افزایش سریع تر مبلغ نهایی می‌گردد.